Η κατηγορία που συμβάλλει στη βελτίωση των έργων στον κατασκευαστικό τομέα. Τσιμέντα υψηλών αντοχών, στόκοι σπατουλαρίσματος και γύψοι είναι μερικά από τα προϊόντα που διαθέτει η ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ με σκοπό την επίτευξη άρτιων κατασκευών.

Με βασικό κριτήριο την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή η ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ έχει διαμορφώσει μία πλήρη γκάμα προϊόντων αυτής της κατηγορίας.

Η ευκολία εφαρμογής σε συνδυασμό με την μεγάλη αντοχή είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τα προϊόντα μας από τα δημοφιλέστερα της αγοράς.