Την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δυο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.

Πρόκειται για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους. Μέσα στον Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση με την εκταμίευση του 25% του συνόλου των πόρων που θα διατεθούν μέσω του ΕΣΠΑ.

Το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας δράσης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για την ενίσχυση παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους. Η ενίσχυση θα αφορά είτε σε  επιχορήγηση των ωφελούμενων είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο.

 

Οι παρεμβάσεις που στηρίζει το Ταμείο είναι:

 

v  Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

v  Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

v  Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 

Για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ θα διατεθούν 68 εκατ. ευρώ για την καταβολή δανείων από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) προς τους ιδιοκτήτες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του«Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 248 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα υπόλοιπα από ιδιωτικές συμμετοχές.

 

Στην κοινή απόφαση για την ίδρυση του Ταμείου, την οποία υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρος Χαρίτσης, προβλέπεται μεταξύ άλλων η κατανομή των κονδυλίων του ταμείου στις περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με αυτήν, στις περιφέρειες Ανατ. Μακ. Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδος, θα διατεθούν 43 εκατομμύρια για την παροχή εγγυήσεων και τη χρηματοδότηση δράσεων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον», 14,8 εκατομμύρια για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και 10,2 εκατομμύρια για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας (Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος , Ιόνια νησιά, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη).