Ενημερωτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο Συστημάτων Θερμομόνωσης - Φεβρουάριος 2014 - Α


Το Σάββατο 22/02/2014 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα σεμινάριο σχετικά με τα Συστήματα Θερμομόνωσης.

Πραγματοποιήθηκε θεωρητική και πρακτική παρουσίαση του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης 100% ACRYL THERMONOSYSTEM από πιστοποιημένο συνεργείο. Ακολούθησε η παρουσίαση του θερμομονωτικού πλακιδίου THERMOFYLAXγια την θερμομόνωση δωμάτων. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το πλαστικό θερμομονωτικό χρώμα εσωτερικής χρήσηςTHERMOLIFE. Τέλος, ολοκληρώθηκε το σεμινάριο με την παρουσίαση του ακρυλικού θερμομονωτικού χρώματος εξωτερικής χρήσης THERMOFLEX.

Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο.