Ενημερωτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο Συστημάτων Θερμομόνωσης - Φεβρουάριος 2014 - Β


Την Κυριακή 23/02/2014 ολοκληρώθηκε ο κύκλος σεμιναρίων Συστημάτων Θερμομόνωσης από τη ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ για το 2014. Έγινε αναλυτική παρουσίαση του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης 100% Acryl Thermonosystem, του θερμομονωτικού πλακιδίου THERMOFYLAX, του πλαστικού θερμομονωτικού χρώματος THERMOLIFE και του ακρυλικού θερμομονωτικού χρώματος THERMOFLEX.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας και το ενδιαφέρον που δείξατε καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.