Νέο! Κόλλα πολυστερίνης ενός συστατικού


Η ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ σας παρουσιάζει την κορυφαίας ποιότητας έτοιμη κόλλα για πολυστερίνη και κάθε λογής τσιμεντοειδούς υλικού τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση "POLY-GLUE". Χρησιμοποιείται για συγκόλληση και για επιπέδωση στο σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης "ESOTHERM" και μόνο για επιπέδωση στο ETICS 100% ACRYL THERMONOSYSTEM. Έχει άριστη εργασιμότητα και μεγάλη κολλητική ικανότητα.