ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ OHSAS
Δημοσιεύθηκε στις 11/04/2018
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ISO
Δημοσιεύθηκε στις 26/03/2018
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ISO
Δημοσιεύθηκε στις 26/03/2018
Πιστοποίηση εποξειδικού χρώματος δαπέδων

Δημοσιεύθηκε στις 24/07/2015
Πιστοποίηση COVER LATEX & COVER ACRYL κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 788

Δημοσιεύθηκε στις 04/11/2013
Πιστοποίηση χρώματος διαγράμμισης
Δημοσιεύθηκε στις 17/06/2013
Πιστοποιήσεις θερμομονωτικών χρωμάτων THERMOLIFE - THERMOFLEX
Δημοσιεύθηκε στις 21/05/2013
Πιστοποίηση του συστήματος 100% ACRYL THERMONOSYSTEM κατά EN 13499:2004 & EN 13500:2004
Δημοσιεύθηκε στις 28/02/2012
EN ISO 14001 : 2004 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Δημοσιεύθηκε στις 29/04/2011
EN ISO 9001 : 2008 - Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας
Δημοσιεύθηκε στις 20/05/2010