ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΗ εταιρεία ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ" έχει ως αντικείμενο εργασίας την παραγωγή και εμπορία χρωμάτων και έχει αναγνωρίσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ανάγκες του. Για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος έχει θέσει ως στόχο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του. Πιο συγκεκριμένα: 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (εδώ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO (εδώ)