ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΗ εταιρεία ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ" θέτοντας υψηλούς στόχους για τη δημιουργία βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος, έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εδώ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  (εδώ)