CHROMODOMI

espa

Περιβαλλοντική Πολιτική


Η εταιρεία μας φροντίζει συνεχώς έτσι ώστε οι δραστηριότητές της να έχουν τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004, το οποίο αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής της στα περιβαλλοντικά θέματα, η εταιρεία καθορίζει και αναθεωρεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, λαμβάνοντας υπόψη:

• την περιβαλλοντική νομοθεσία
• τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές,
• τις τεχνολογικές επιλογές,
• τους γενικούς στόχους της εταιρείας,
• τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών π.χ εργαζόμενοι, πελάτες, κάτοικοι, φορείς κλπ, και
• την οικονομική δυνατότητα της εταιρείας.

Επιπλέον, το προσωπικό έχει ενημερωθεί για τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, την Περιβαλλοντική Πολιτική, τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους, τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο περιβάλλον καθώς και τα πιθανά επείγοντα περιστατικά και την απαιτούμενη αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, η εταιρεία φροντίζει και για την ευαισθητοποίηση των εξωτερικών συνεργατών της, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Επίσης συμμετέχει σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών της (ΕΕΑΑ). Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη συνεχή και ενεργό προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαρκή βελτίωση του ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.