Η εταιρεία έχει αναπτύξει το απόλυτο και ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης παλιών και νέων κτιρίων 100% ACRYL THERMONOSYSTEM με πολυστερίνη και πετροβάμβακα.Για την διασφάλιση της άριστης ποιότητας και εφαρμογής του συστήματος , έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με δύο ευρωπαϊκά πρότυπα ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems).Κατά ΕΝ 13499 EPS με πολυστερίνη και ΕΝ 13500 MW με πετροβάμβακα.Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι βέλτιστες δυνατές συνθήκες θερμομόνωσης τόσο για το καλοκαίρι όσο και για τον χειμώνα.