Πιστοποιημένα θερμομονωτικά χρώματα Thermolife - Thermoflex σύμφωνα με μετρήσεις του K.A Π.Ε.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εδώ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εδώ)