Προϊόντα ››

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ


DOMOPLAST (οικοδομική ρητίνη)

Κωδ.: 48

Πολυμερικό γαλάκτωμα, που προστιθέμενο στα δομικά κονιάματα βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους.

Το DOMOPLAST προστίθεται στο νερό ανάμιξης των κονιαμάτων στις ακόλουθες αναλογίες (DOMOPLAST:ΝΕΡΟ), σύμφωνα με την εκάστοτε επιθυμητή ποιότητα και τις τεχνικές απαιτήσεις: Συνδετικές και πεταχτές στρώσεις:(1:1). Κονιάματα επισκευών και τσιμεντοκτονίες δαπέδων με αντοχή σε τριβές:(1:2 έως 1:4). Αδιάβροχες τσιμεντοκτονίες:(1:1 έως 1:3). Τσιμεντοκτονίες με αντοχή σε χημικές επιδράσεις και κόλλες διαφόρων επιστρώσεων: (2:1). Σοβάδες υψηλής αντοχής και στεγανότητας: (1:4 έως 1:5).

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό.