ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ - SUPER HARD (σκληρυντής αλκυδικών χρωμάτων)

espa

Προϊόντα ››

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ


SUPER HARD (σκληρυντής αλκυδικών χρωμάτων)

Κωδ.: SUPER

Πρόσθετο χρωμάτων αλκυδικής βάσης. Επιταχύνει το στέγνωμα και αναπτύσσει μεγαλύτερη σκληρότητα και στιλπνότητα στο τελικό φιλμ. Προσφέρει καλύτερες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.


AΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Διάφανο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 375ml, 750ml, 5Lt

Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό το προϊόν προστίθεται στο χρώμα σε ποσοστό 10 - 20%

- Για εφαρμογή με πιστόλι βαφής το προϊόν προστίθεται στο χρώμα σε ποσοστό 30 - 40%

Μετά την προσθήκη του προϊόντος δεν απαιτείται περαιτέρω αραίωση του μίγματος με διαλυτικό

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

Προσθήκη SUPER HARD σε ποσοστό μεγαλύτερο από το προτεινόμενο, καθιστά το φιλμ σκληρό και εύθραυστο. Μετά την προσθήκη SUPER HARD, το χρώμα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 8 ωρών, διαφορετικά πήζει στο δοχείο

750ml, 5Lt

κατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος: TDS DOWNLOAD

Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση δείτε εδώ