ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΑΣΤΑΡΙΑ - CHASSIS COAT (αντισκωριακό χρώμα για σασσί αυτοκινήτων)

espa

Προϊόντα ››

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΑΣΤΑΡΙΑ


CHASSIS COAT (αντισκωριακό χρώμα για σασσί αυτοκινήτων)

Κωδ.: 16

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό βερνικόχρωμα, ιδανικό για τη βαφή σασί αυτοκινήτων και όλων των μεταλλικών επιφανειών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στα χτυπήματα, στο πλύσιμο και τα πετρελαιοειδή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν αντισκωριακό υπόστρωμα για κάθε μεταλλική επιφάνεια.

AΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Διατίθεται σε Λευκό και σε εφτά επιλεγμένες αποχρώσεις (χρωματολόγιο)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750ml, 2.5Lt


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας.

- Ανακινήστε καλά το προϊόν και εφαρμόστε στην επιφάνεια

- Το προϊόν αποκτά όλες τις μηχανικές του αντοχές μετά από 20 - 30 μέρες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και ὀταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πινέλο

- Ρολλό

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με White spirit. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

12-14m/ Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

1 - 5% white spirit

1 - 2 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής

Kατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος: TDS DOWNLOAD


Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση: https://www.chromodomi.gr/images/Label2020.jpg