ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΑΣΤΑΡΙΑ - RUST STABILIZER (σταθεροποιητής σκουριάς)

espa

Προϊόντα ››

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΑΣΤΑΡΙΑ


ΝΕΟ

RUST STABILIZER (σταθεροποιητής σκουριάς)

Κωδ.: 06RUS

Ειδικό υδατοδιαλυτό προϊόν για τη σταθεροποίηση και μετατροπή της σκουριάς σε αδρανές σώμα σιδήρου.  Αποτρέπει την εκ νέου δημιουργία της και προσφέρει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική προστασία. Η επίδραση του προϊόντος γίνεται εμφανής με την αλλαγή του χρώματος της σκουριασμένης επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1lt

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουρίες, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας.

- Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση με πινέλο ή ρολλό

- Η σταθεροποίηση της σκουριάς και η αλλαγή του χρώματος ολοκληρώνεται σε 2-3 ώρες. Στη συνέχεια η επιφάνεια μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε αντισκωριακό αστάρι και τελικό χρώμα.

- Το προϊον αποκτά όλες τις μηχανικές του αντοχές μετά από 20 - 30 μέρες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και ὀταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πινέλο

- Ρολλό

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

6-8m2 / Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Χωρίς αραίωση

2 - 3 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής

Κατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος: TDS DOWNLOAD
Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση δείτε εδώ