ΣΤΟΚΟΙ-ΚΟΛΛΕΣ - PVC ΚΟΛΛΑ (Κόλλα για πλαστικούς σωλήνες PVC)

espa

Προϊόντα ››

ΣΤΟΚΟΙ-ΚΟΛΛΕΣ


ΝΕΟ

PVC ΚΟΛΛΑ (Κόλλα για πλαστικούς σωλήνες PVC)

Κωδ.: 01-PVC

Ισχυρή κόλλα για πλαστικούς σωλήνες PVC ύδρευσης και αποχέτευσης. Αντέχει στη διαφορά θερμοκρασίας κρύου και ζεστού νερού, τους κραδασμούς και την παλαίωση .Άψογη πλήρωση των διάκενων που δημιουργούνται κατά το μοντάρισμά τους.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Διατίθεται σε γκρι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 250ml, 500ml 

Τρίψτε με γυαλόχαρτο τις άκρες των σωλήνων και καθαρίστε τες με Ασετόν ή  Διαλυτικό Νίτρου. Εφαρμόστε την κόλλα ομοιόμορφα με πινέλο. Πριν η κόλλα στεγνώσει, πιέστε τον σωλήνα στο εξάρτημα και κρατήστε σταθερά για 30 δευτερόλεπτα. Καθαρίστε την κόλλα που περισσεύει. Οι σωλήνες δεν πρέπει να μετακινηθούν για 30 λεπτά. Το δίκτυο μπορεί να δοκιμαστεί σε πίεση μετά από 24 ώρες. Κλείστε καλά το δοχείο και φυλάξτε το σε δροσερό μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777


Προιόν έτοιμο προς χρήση. 

Πλήρης ξήρανση: 24 ώρες 

Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση δείτε εδώ