ΒΙΟΜ/ΚΑ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - EPOXY PRIMER 2K-ΝΕΡΟΥ (Εποξειδικό αστάρι νερού 2 συστατικών)

espa

ΝΕΟ

EPOXY PRIMER 2K-ΝΕΡΟΥ (Εποξειδικό αστάρι νερού 2 συστατικών)

Κωδ.: 14-EAL

Εποξειδικό αστάρι νερού 2 συστατικών υψηλής πρόσφυση. Κατάλληλο για τη προετοιμασία της επιφάνειας ώστε να εφαρμοστεί μετέπειτα η τελική στρώση του εποξειδικού χρώματος νερού. Ιδανικό για εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, δάπεδα απο σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή υποστρώματα κλπ. Πιστοποιημένο κατά CE EN 1504-2

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Διατίθεται σε λευκό και γκρι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4,5kg, 22kg

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουρίες, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας.

- Αναμίξτε Α και Β συστατικό με αναδευτήρα χαμηλών στροφών για 2-3 λεπτά. Αφήνουμε το μίγμα και στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε την ανάδευση. Πρέπει να αναδευτεί όλη η ποσότητα του Α με το Β συστατικού στην αναλογία που δίνεται. 

- Αν θα πρέπει να εφαρμοστεί μικρότερη ποσότητα τότε απαιτείται ζύγιση των συστατικών στη ίδια αναλογία κατά βάρος, σε αναλογία 3:1 κατ' όγκο με καλή ανάδευση.

- Αραιώστε το προϊόν με νερό σε ποσοστό 5-10% για την επιθυμητή εργασιμότητα 

-Εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από σκόνες, σαθρά και χαλαρά σωματίδια τα οποία αποτρέπουν την πρόσφυση του προϊόντος

- Το προϊον αποκτά όλες τις μηχανικές του αντοχές μετά από 20 - 30 μέρες.

Προσοχή: εφόσον αναμίξουμε Α και Β συστατικό το προιόν δεν μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί εκ νέου.

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και ὀταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

5-7m2/kg ανα στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 

5-10% νερό

1-2 ώρες ανάλογα τις συνθήκες εφαρμογής

Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση δείτε εδώ