ΒΙΟΜ/ΚΑ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - PRIMER EPOXY (εποξειδικό αστάρι 2-συστατικών)

espa

PRIMER EPOXY (εποξειδικό αστάρι 2-συστατικών)

Κωδ.: 27

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής σε τριβή, είναι κατάλληλο για την προετοιμασία για βαφή εσωτερικών σιδερένιων επιφανειών και μπετόν. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στα χημικά, τους διαλύτες και στα πετρελαιοειδή, μεγάλη σκληρότητα και πολύ καλή πρόσφυση. Πιστοποιημένο προϊόν κατά CE.AΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Διατίθεται σε γκρι και κεραμιδί

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0,75Lt, 4Kg, 25Kg


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουρίες, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας.

- Αναμίξτε Α και Β συστατικό σε αναλογία 4:1 κατ' όγκο με καλή ανάδευση.

- Αραιώστε το προϊόν με διαλυτικό εποξειδικών σε ποσοστό 10%.

- Εφαρμόστε το προϊόν.

- Το μίγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 24 ώρες.

- Το προϊον αποκτά όλες τις μηχανικές του αντοχές μετά από 20 - 30 μέρες.

Προσοχή: εφόσον αναμίξουμε Α και Β συστατικό το προιόν δεν μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί εκ νέου.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και ὀταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πινέλο

- Ρολλό

- Πιστόλι airless.

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στον περιέκτη. Στραγγίξτε καλά τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό εποξειδικών. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

12-14m/ Lt ανά στρώση

10% διαλυτικό εποξειδικών

Στην αφή 45 λεπτά.

Πλἠρης σκλύρηνση 7 ημέρες.

Kατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος: TDS DOWNLOAD

Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση δείτε εδώ