ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ - SOVACRYL GRANIT (Ακρυλικό, παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη)

espa

ΝΕΟ

SOVACRYL GRANIT (Ακρυλικό, παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη)

Κωδ.: SOG

Το SOVACRYL GRANIT είναι ένα ακρυλικό, παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κτλ. ,τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. Αποτελεί ιδανικό προϊόν ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων αλλά και για την αισθητική. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι ιδανικό ως τελική επίστρωση στις κατασκευές σε θερμομόνωμένα κτίρια. Περιέχει λεπτόκοκκα έγχρωμα αδρανή που δίνουν μία διακοσμητική τελική επιφάνεια σε κοκκομετρία 1,00-1,5mm.

• Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα.

• Δεν ρηγματώνει και αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια

• Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.

• Έτοιμο προς χρήση.

Αποχρώσεις: 36 αποχρώσεις (χρωματολόγιο)

Συσκευασία: 25Kg

Προετοιμασία επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια κλπ. Ακολουθεί επάλειψη της επιφάνειας με το ειδικό χαλαζικό αστάρι Life Quarz ή με το αστάρι Ultra Primer και έπειτα γίνεται η εφαρμογή του Sovacryl Granit.


Εφαρμογή: Πριν από τη χρήση αναδεύουμε καλά το υλικό. Η ανάδευση πρέπει να γίνεται με αργές και κυκλικές κινήσεις, ώστε να αποφεύγουμε τη δημιουργία φυσαλίδων στη μάζα του υλικού. Το υλικό εφαρμόζεται με ανοξείδωτη λεία μεταλλική σπάτουλα. Όσο η στρώση του Sovacryl Granit είναι ακόμα νωπή, γίνεται το φινίρισμα της επιφάνειας “πατητά” με μεταλλική σπάτουλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

1.8kg/m²/mm

Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 2mm 

6 - 8 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής

Διατίθεται σε 36 αποχρώσεις χρωματολογίου (δείτε τις εδώ) 

Κατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος: TDS DOWNLOAD

Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση δείτε εδώ