Προϊόντα ››

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΑΔΙΑ


ΛΙΝΕΛΑΙΟ

Κωδ.: 94

100% ωμό λινέλαιο, κατάλληλο για λαδώματα εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας, λαδώματα ξύλινων επιφανειών και για στόκους. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ασταρώματος και λαδώματος σαθρών τοίχων. Βασική χρήση του είναι για να κάνουμε στόκο σπατουλαρίσματος με τον οποίο πριν τη βαφή με πλαστικό χρώμα, περνάμε την επιφάνεια του τοίχου με σκοπό να γεμίσουμε τους πόρους και τις ατέλειες που έχει. 

κατεβάστε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος: MSDS DOWNLOAD