ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - F-20 Καθαριστικό για λάδια & λίπη

espa

Προϊόντα ››

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ


F-20 Καθαριστικό για λάδια & λίπη

Κωδ.: SBF20

Επικολλάται στις κάθετες επιφάνειες πετυχαίνοντας τέλειο καθαρισμό και στα πιο δύσκολα σημεία του φούρνου. Διαλύει λάδια, καμένα λίπη ,γράσα, κάρβουνο , μελάνες και άλλους δύσκολους λεκέδες. Δεν έχει δυσάρεστες αναθυμιάσεις και δεν προσβάλει τις μεταλλικές επιφάνειες.

Αυτούσιο επαλείφετε με σφουγγάρι η ύφασμα στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και αφήνετε να δράσει. Ξεπλένετε με νερό η σκουπίζετε με πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 500ml, 1Lt, 4Lt

Kατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος: TDS DOWNLOAD

Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση: https://www.chromodomi.gr/images/Label2020.jpg