ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ANTIGRAFFITY (προστατευτικό συνθημάτων)

espa

Προϊόντα ››

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ


ANTIGRAFFITY (προστατευτικό συνθημάτων)

Κωδ.: 51

Το ANTIGRAFFITY GF-15 είναι ένα νέας τεχνολογίας υλικό που προστατεύει και λύνει το πρόβλημα από ανεπιθύμητα graffity ή συνθήματα σε τοίχους. Δεν επηρεάζει το χρώμα της επιφάνειας που προστατεύει και την προστατεύει από τα συνθήματα τα οποία αφαιρούνται εύκολα με ζεστό νερό υπό πίεση ή με τρίψιμο με σφουγγάρι ή πλαστική σκούπα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1lt , 5lt

Εφαρμόζεται ως έχει με πινέλο ή ρολλό στην επιφάνεια που χρειάζεται προστασία. Σε πορώδεις επιφάνειες πρέπει να εφαρμοστεί δεύτερη στρώση. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό μετά την χρήση. Μετά τον καθαρισμό των συνθημάτων εφαρμόστε νέα στρώση για νέα προστασία. Ενδείκνυται για προσόψεις κτιρίων από σοβά ή μπετόν, αγαλμάτων, πετρών και πάσης φύσεως μεταλλικών επιφανειών.

Απόδοση: 12-15τμ/lt (ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μ σα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Αιθοξυλιωμένη Αλκοόλη C10 7EO,

Αιθοξική τριδεκανόλη διακλαδισμένη με 3-5 ΕΟ,

Αιθοξική ισοτριδεκανόλη.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Γλουταραλδεϋδη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

    ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Kατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος: TDS DOWNLOAD

 Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση δείτε εδώ