ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - DOMOPLAST (οικοδομική ρητίνη)

espa

Προϊόντα ››

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ


DOMOPLAST (οικοδομική ρητίνη)

Κωδ.: 48

Πολυμερικό γαλάκτωμα, που προστιθέμενο στα δομικά κονιάματα βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:1lt, 5lt,16lt

Το DOMOPLAST προστίθεται στο νερό ανάμιξης των κονιαμάτων στις ακόλουθες αναλογίες (DOMOPLAST:ΝΕΡΟ), σύμφωνα με την εκάστοτε επιθυμητή ποιότητα και τις τεχνικές απαιτήσεις: Συνδετικές και πεταχτές στρώσεις:(1:1). Κονιάματα επισκευών και τσιμεντοκτονίες δαπέδων με αντοχή σε τριβές:(1:2 έως 1:4). Αδιάβροχες τσιμεντοκτονίες:(1:1 έως 1:3). Τσιμεντοκτονίες με αντοχή σε χημικές επιδράσεις και κόλλες διαφόρων επιστρώσεων: (2:1). Σοβάδες υψηλής αντοχής και στεγανότητας: (1:4 έως 1:5).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό.

Κατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος: TDS DOWNLOAD

 Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση δείτε εδώ