ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - COVER LATEX (πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας)

espa

COVER LATEX (πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας)

Κωδ.: 02

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα, λευκότητα, και αντοχή στο πλύσιμο (Class 1, EN 13300/ISO 11998). Ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές ανώτερης ποιότητας πλαστικού χρώματος σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΕΛ.Ο.Τ.*7.88. Δεν περιέχει αμμωνία.

Πιστοποιημένo προϊόν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 71-3 (κατάλληλο για την βαφή ξύλινων παιχνιδιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά).

Πιστοποιημένο κατά Eurofins France και καταταγμένο στην ανώτερη κλάση Α+, από το πιο αυστηρό παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης εκπομπών σε εσωτερικούς χώρους με μειωμένη περιοκτικότητα σε πηπτικές οργανικές ενώσεις ( LOW VOC) συνεισφέροντας στην καλή ποιότητα εσωτερικού αέρα.

AΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Διατίθεται σε λευκό και σε 3 βάσεις του συστήματος χρωματισμού (P,D,TR) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750ml, 3Lt, 9Lt


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας.

- Για καινούργιες ή πορώδεις επιφάνειες εφαρμόστε πρώτα το αντίστοιχο προτεινόμενο αστάρι του προϊόντος (Step primer, Life dur water, Step plaster)

- Εφαρμόστε το προϊόν σε 2 επιστρώσεις (αφού προηγουμένως το ανακατέψετε καλά) οι οποίες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 1 - 2 ώρες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και ὀταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πινέλο

- Ρολλό

- Πιστόλι βαφής

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777

8-12m/ Lt ανά στρώση

Πρώτη στρώση: 15% νερό. Δεύτερη στρώση: 5-10%  νερό

1 - 2 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής

Kατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος: TDS DOWNLOAD

      

Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση δείτε εδώ